Obchodní podmínky

Výběr způsobu platby

DOBÍRKA
Nejvíce využívaná platební metoda. Objednávku zaplatíte při převzetí zásilky od zaměstnance Geis, České pošty.

BANKOVNÍ PŘEVOD
Platbu můžete uskutečnit předem převodem peněz na bankovní účet dodavatele. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz na náš účet – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol, .... Tyto informace Vám budou také zaslány v potvrzení objednávky na Váš email. Po provedení platby jsou peníze na účet dodavatele připsány během 1-3 pracovních dní. Po obdržení platby zboží ihned odesíláme (pokud je skladem). Při převzetí zásilky již nic neplatíte.

HOTOVĚ
Hotově lze platit pouze při osobním odběru v kamenné provozovně  nebo při rozvozu zboží dodavatelem.

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.flea.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatelem internetového obchodu a dodavatelem zboží je
FLEA s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov, 347 01
IČ: 28049802
DIČ: 28049802

e-mail: info@flea.cz
tel. +420 371 431 077

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Dodací a dopravní podmínky
Zboží zpravidla expedujeme maximálně do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že je u zboží uvedena cena 0,-Kč , znamená to, že objednané zboží není na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 pracovních dnů.V tom případě oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek,případně si vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

Balíky jsou posílány zásilkovou služebou Geis, spolehlivým partnerem pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu zásilek nebo Českou poštou.

Geis balík, platba převodem (do 40 kg):  79 Kč

Geis balík, dobírka (do 40kg):  109 Kč

Česká pošta, platba převodem (do 30 kg): 59 Kč

Česká pošta, dobírka (do 30 kg): 79 Kč

 

Reklamace, výměna zboží, odstoupení od smlouvy

Pokud zákazník odmítne převzít zásilku, tak odstupuje od smlouvy. Prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojenou s přepravou a bude ji po kupujícím vymáhat.

Při uzavření kupní smlouvy na dálku (nákup v internetovém obchodě) má kupující podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).

V případě zájmu o výměnu či vrácení zboží (např. při koupi špatné verze rádia) postupujte prosím takto:
- Zboží bez známek užívání v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím) pošlete zpět do 14 dnů od převzetí (do tohoto data musí být zboží doručeno zpět) na adresu obchodu:

FLEA s.r.o.
Vilémovská 1602
347 01, Tachov

Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí dodavatel).

- Ke zboží připojte průvodní dopis, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy a také kopii dodacího listu (faktury).

- Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží - poštovné 79 Kč a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku agentury Geis. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek. Uvádějte tedy prosím raději číslo účtu. Žádné další poplatky nejsou účtovány.

Výměnu Vám zašleme prostřednictvím Geis přepravní společnosti a o odeslání Vás budeme informovat.

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pokud si s výměnou zboží nevíte rady, zavolejte na +420 371 431 077 nebo napište na info@flea.cz

Reklamační řád

Záruční doba
Pro kupujícího spotřebitele je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Záruční list
Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.  Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího. Spotřebitel okamžitě informuje prodávajícího o vzniklé situaci. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

V případě poškození zásilky ji můžete přijmout pouze na základě písemného škodného záznamu  a to formou "zápisu o škodě", který Vám vystaví řidič Geis (zde detailně popište poškození) nebo zásilku odmítnout kvůli poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pokud zásilku přijmete a podepíšete převzetí zásilky, stvrzujete tím, že jste zásilku převzali v pořádku-toto je nejčastější důvod k zamítnutí reklamace dopravcem. Pokud očekáváte zboží křehké povahy (např. některé díly Vámi objednaného zboží jsou z plastu, skla nebo jiných materiálů, které mohou být snadněji dopravou poškozeny) zásilku VŽDY překontrolujte před řidičem.

Ochrana osobních dat
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Vámi sdělené osobní údaje při objednávání zboží slouží pouze k vystavení daňového dokladu a zaslání zboží a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně či jinak zneužity ke komerčním účelům.